Ortak

Konya'da üniversite açma konusu ilk olarak 1955 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan bir kanun tasarısı ile gündeme getirilmiş, ancak milletvekillerinin yarısından fazlasının imzaladığı tasarı, maalesef Milli Eğitim Bakanlığı komisyonundan geçememiştir. Üniversite sahibi olma yolunda ilk ciddi adım, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Selçuk Eğitim Koleji ve Yüksek İslam Koleji'nin kurulmasıyla atıldı. Bu ilk adımı güçlendirmek ve ilerletmek amacıyla 1968 yılında Konya'da Üniversite Kurma ve Destekleme Derneği'nin kurulması, gösterilen özen ve gösterilen çabalar sonucunda günümüz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin temelini oluşturan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Binaları, derslikleri, çalışanları ve bütçesi olmamasına rağmen, Üniversite Kurma ve Destekleme Derneği'nin çabalarıyla 1971 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'na (Gazi Lisesi yakınında) ait bir binada hizmet vermeye başlayan bu Yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarihinde 1418 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi unvanını almıştır.

Bugünkü üniversitenin kuruluşuna hazırlık aşaması teşkil eden bu üç okulun daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci 1975 yılında gerçekleşmiştir. 11 yılı itibariyle yürürlüğe giren '1873 Sayılı 4 Üniversite Kurma Kanunu' ile. Nisan 1975'te ülkemizde dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi bu kanuna dayanarak kurulmuştur. 1976-1977 Eğitim-Öğretim yılında 2 fakülte (Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi), 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 akademik personel ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar önemli bir ilerleme kaydedememiştir.

1982 yılı Selçuk Üniversitesi için büyük bir atılım yılı oldu. İlk adım olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nin Fen-Edebiyat Fakültesi olarak birleştirilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra 22 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kanunla Selçuk Eğitim Koleji'nin Eğitim Fakültesi'ne, Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne ve Konya Yüksek İslam Koleji'nin İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca Hukuk, Ziraat, Veterinerlik ve Tıp Fakültelerinin yanı sıra Sağlık, Fen Bilimleri ve Uygulamalı Bilimler ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulmuştur. Bunların yanı sıra Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmüş; Niğde Meslek Yüksekokulu Niğde'de kuruldu; Kız El Sanatları Öğretmenliği Okulu, Kız El Sanatları Eğitim Okulu'na, Niğde Eğitim Koleji ise Niğde Eğitim Okulu'na dönüştürüldü. Selçuk Üniversitesi'nde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile birdenbire 3 enstitü, 8 fakülte ve 4 yüksekokul veya yüksekokul kuruldu.

2000'li yılların sonuna kadar fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanlar ile özellikle fen bilimlerinde hızlı bir büyüme yaşayan Selçuk Üniversitesi, 2011 yılında fakülte sayısını 24'e çıkarmıştır. Ancak Bakanlar Kurulu kararı ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla, tamamı Meram Kampüsü'nde bulunan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi, Konya'da yeni kurulan ikinci devlet üniversitesi olan Konya Üniversitesi'ne devredildi. 26 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne devredilmiştir.

Selçuk Üniversitesi şu anda 23 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 70.000'in üzerinde öğrencisi ile Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

Web : www.selcuk.edu.tr

Yaşam Boyu Gelişim Organizasyonu, 2013 yılında eğitimciler, mühendisler, eğitim koçları, yöneticiler, endüstriyel tasarımcılar, kamu yöneticileri, üniversite öğrencileri ve endüstri profesyonelleri gibi farklı yaş gruplarından ve mesleklerden insanlar tarafından sosyal ve yaşam boyu gelişimi desteklemek amacıyla kurulmuştur.

İmgelem: Yaşam Boyu Kalkınma Derneği olarak, toplumsal ve yaşam boyu kalkınmanın desteklenmesi için mevcut toplumsal düzene bağlı kalmadan, eğitim, spor, sosyal ve kültürel alanlarda toplumun tüm üyelerine ve özellikle dezavantajlı olanlara eşit şans tanınması gerektiğine inanıyoruz. Bu alanlarda özgürlüğü ve yaratıcılığı destekleyen sosyal gelişim program ve projelerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Görev: STK olarak dezavantajlı insanların, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin, yani toplumun tüm fertlerinin eğitim, kültür ve spor alanlarında yaşam boyu gelişimlerini destekleyecek sosyal gelişim programları ve projeleri yürütüyoruz.

Değer

+ En iyiye odaklanıyoruz

  • Biz uzmanız, yenilikçi ve yaratıcıyız.
  • Yüksek başarıyı hedefler ve sürekli gelişim için çalışırız.
  • Kararlarımızı hem tüm toplumu düşünerek hem de topluma etkilerini değerlendirerek veririz.

+ Sorumluluk alıyoruz

  • Etkili liderlik gösteririz ve yapılması gerekenler için hareket ederiz.
  • Ekip olarak çalışıyoruz ve düz işler yapıyoruz.
  • Standart çözümler gereksinimleri karşılamadığında, yaratıcılığımızdan, sosyal ilişkilerimizden, bilgi birikimimizden ve deneyimlerimizden yararlanarak ihtiyaca en uygun çözümü üretiyoruz.

+ Güveniliriz

  • Açık ve dürüst ilişkilerimiz var ve sözlerimizi tutuyoruz.
  • Ekip olarak birbirimize güveniyoruz ve uzmanlıklarımıza saygı duyuyoruz.

+ Sosyal gelişimi destekliyoruz

  • Önce ihtiyaçları dinler ve anlarız.
  • İhtiyaçların nasıl karşılanabileceğini düşünür ve yeni yaklaşımlar geliştiririz.

Web : www.hbg.org.tr

Masaryk Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti'ndeki en büyük ikinci devlet üniversitesidir. Şu anda, yaklaşık 250 bölüm, enstitü ve klinikle on fakülteden oluşmaktadır ve Çek Cumhuriyeti ve Güney Moravya Bölgesi'ndeki en önemli öğretim ve araştırma kurumlarından biri olarak kabul edilmektedir. Üniversiteye 30 binden fazla öğrenci kayıtlıdır (% 20'den fazla uluslararası öğrenci dahil). Masaryk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çek Cumhuriyeti'ndeki ve yurtdışındaki en prestijli hukuk ve eğitim kurumlarından biridir. Faaliyetlerinin tarihi, Masaryk Üniversitesi'nin dört kurucu fakültesinden biri olduğu 1919'daki doğumunun başlangıcına kadar uzanmaktadır. Bugün sağlam tarihsel arka planı ile, genellikle merkezi odağın öğretim ve araştırmayı birbirine bağladığı modern, dinamik bir fakülte olarak nitelendirilir.

Hukuk Fakültesi, bu faaliyetlerin sadece eğitim kalitesini yükseltmeye ve kurumdaki bilimsel ve araştırma faaliyetlerini geliştirmeye katkıda bulunmadığının farkında olduğu için bölgelerarası ve uluslararası işbirliğine büyük önem vermektedir, aynı zamanda uluslar ve kültürler arasındaki anlayışlara da yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, varlığının en başından beri, fakülte iyi dış ilişkiler için çaba göstermektedir. Bu faaliyetler arasında, dünyanın dört bir yanından gelen üniversitelerin ve diğer kurumların geniş bir ortak ağına üyelik ve Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA), Uluslararası Hukuk Fakülteleri Birliği (IALS) veya Rotterdam Hukuk Ağı (RLN) gibi bir dizi önemli uluslararası eğitim ve uygulama kuruluşuna üyelik bulunmaktadır. Bu tür bir işbirliği, örneğin, öğretmen ve öğrenci değişimini mümkün kılar. Bu sayede Hukuk Fakültesi, öğrencilere her dönem yabancı öğretim elemanları tarafından yönetilen çok çeşitli dersler sunabilmekte ve öğrencilere yurtdışında eğitim görme fırsatı sunabilmektedir.

Finansal okuryazarlık da uzun vadeli üniversite stratejik planının bir parçasıdır. CITI – Masaryk Üniversitesi'nin Finansal Yetenek Programı, Finansal Okuryazarlık Uluslararası Programı veya Erasmus + tarafından finanse edilen Sağlık Profesyonelleri için Finansal Yetenek Oluşturma gibi diğer kurumlarla işbirliği içinde çeşitli uluslararası projeler uygulanmakta veya uygulanmaktadır. Buna ek olarak, üniversitenin tüm öğrencilere açık benzersiz bir Finansal Okuryazarlık üniversite kursu vardır.

Web : www.muni.cz

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya İlinde okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve yetişkin eğitiminde her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonu ile görevli bir devlet kurumudur. Konya İli'nde 2.625 okul, 450.492 öğrenci ve toplam 31.200 öğretmen ile 31 ilçe bulunmaktadır. Konya İl MEM tüm bu okul ve kurumların çatı örgütüdür. Müdürlüğümüzde Personel, Atama, Sınav, İnceleme ve Değerlendirme, Kültür, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Program Geliştirme, Hizmet İçi Eğitim, AB Proje Müdürlüğü, Bilgisayar ve Test Hizmetleri, Okul Öncesi Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik, Okulda Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık İşleri, Öğretmen ve Sosyal İşlere Yönelik Hizmetler, Burslar ve Lojman, Özel Öğretim Kurumları, Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Teknik Eğitim, Araştırma Planlama ve İstatistik, Bütçe Yatırım ve Tesisler bölümleri.

Konya İl Mem'in misyonu; ilgili kurumların ve çalışanların etkinlik ve üretkenliğini, işçi ve hizmet alanlarının memnuniyetini artırmayı sağlamak; çağdaş yenilik ve gelişmeleri takip ederek, araştırmalar yaparak eğitim-öğretim sürecini geliştirmek; Konya İli Milli Eğitim Sisteminin genel amaçları ve temel ilkeleri çerçevesinde kanun ve diğer yönetmelikleri geliştirmek ve uygulamak.

Vizyonumuz; Bilgi Çağı için gerekli bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak Türk Milli Eğitim Sistemi'nin gelişimine özgün katkı sağlayan, Türkiye'de ve modern ülkelerde eşdeğer kurumlarla rekabet edebilecek düzeye ulaşmış, nitelikli, önde gelen bir kurum olmaktır.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, Konya ilinde AB tarafından finanse edilen projeleri koordine eden "Avrupa Birliği Projeleri Ofisi" bulunmaktadır. Müdürlüğümüz AB Projeleri kapsamında 92 proje gerçekleştirmiş ve bu yolculuğa yeni Erasmus+ projeleri ile devam etmektedir.

Bu yıl, çeşitli Avrupa Kuruluşları ile ortaklaşa 24 Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projemiz var.

Web : www.konya.meb.gov.tr

Valencia Inno Hub (Innohub), yetenek, teknoloji, kişisel ve mesleki gelişimi bir araya getirme amacıyla doğmuş, kar amacı gütmeyen bir İspanyol kuruluşudur. Yenilikçi ve teknoloji yaratma ortamını destekleyen eylemler yoluyla girişimciliği teşvik etmeyi ve dezavantajlı toplum gruplarına ve bunların ekonomik ve sosyal içermelerine özel bir odaklanmayı amaçlamaktadır. Innohub, daha rekabetçi ve katma değerli bir ekonomi yaratmak için ekonomik modelde değişimin gerekliliğine inanmakta, şirketlerimiz ve bireylerimiz için gerekli araçları kolaylaştırmaktadır.

Innohub, girişimcileri, Start-Up'ları ve farklı dışlanma faktörleriyle karşı karşıya kalan dezavantajlı gruplardan bireyleri, yani eğitim güçlüğü çeken gençleri ve yetişkinleri, onları güçlendirerek ve girişimcilik ve serbest meslek becerilerini geliştirerek desteklemektedir. Bu amaçla Innohub, özellikle iş geliştirme, yumuşak beceriler, kariyer rehberliği, girişimcilik, iş modelleri, inovasyon, uluslararasılaşma ve finansman konularında çeşitli ilgi alanlarıyla ilgili çalıştaylar, eğitimler, seminerler ve ağ oluşturma çalışmaları sunarak bireylerin/kuruluşların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için birçok faaliyet geliştirmektedir; teknolojik ve inovasyon işbirliğini teşvik ederek; dezavantajlı grupları destekleyerek ve farklı geçmişlerden girişimcileri teşvik ederek, girişimcilik becerilerini artırarak; Ar-Ge+I Finansmana erişimi kolaylaştırarak; ilgili taşıyıcı rehberliği vb.

Avrupa projelerindeki son deneyimler, Innohub hizmetlerinden yararlanabilecek daha fazla kişi ve kuruluşa ulaşma imkanı geliştirmiştir. Ayrıca, derneğin günlük faaliyetlerindeki olanaklarını zenginleştiren yerel, ulusal ve uluslararası iletişim ağının genişletilmesine izin verdi. Innohub, inovasyon ve girişimcilik gibi alanlarla ilgili derneklerle yakın işbirliğine sahiptir, ancak aynı zamanda gençlerle çalışan derneklere, özellikle girişimcilik ve serbest meslek ile ilgili olarak, genç yaşta olası bir kariyer sonucu olarak yardımcı olmaktadır.

Web : www.valenciainnohub.com

Euphoria Net Srl, 3 ana alanda uzmanlaşmış bir İtalyan şirketidir:

Euphoria Net Srl, Mart 2019'da proje yönetimi alanında hizmet verme, proje yürütme ve yönetme konusunda kuruluşları desteklemenin yanı sıra bu konuda eğitim verme ana kapsamı ile kurulmuş bir İtalyan şirketidir. Euphoria, eğitim alanında uzmanlaşmıştır ve bu alanlarda yenilik getirme ile ilgili projelerde çalışmaktadır.

Üç ana faaliyet alanı şunlardır:

1) Proje yönetimi: AB projeleri ile ilgili tüm yönleri takip ediyoruz;

2) Eğitim kursları ve koçluk: Özellikle her sınıftan okullar, Üniversiteler ve dernekler için aşağıdaki konularda eğitim kursları düzenliyoruz: proje yönetimi, dijital yetkinlikler, girişimcilik, okulda STEM'i artırma, AB vatandaşlığı, kişiselleştirilmiş öğrenme, yumuşak beceriler ve yenilikçi metodolojiler.

3) Etkinliklerin organizasyonu ve iletişim stratejileri: Proje markalaşması, iletişim, paydaşların haritalanması, tüm Avrupa'da etkinliklerin düzenlenmesi ve koordine edilmesi de dahil olmak üzere projeler içinde yaygınlaştırma stratejileri düzenliyoruz. Ayrıca Avrupa Komisyonu ve Roma'daki Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Kamusal Alanı'nı da yönetiyoruz.

Genel merkezimiz Roma'dadır, ancak eğitim kurslarımızı sunmak için İtalya'nın her yerine ve AB projelerini uygulamak için Avrupa'ya seyahat ediyoruz.

Web : www.euphorianet.it

Eurospeak Language Schools Ltd., British Council ve Bağımsız Okullar Müfettişliği (ISI) tarafından akredite edilmiş özel bir İngilizce dil okuludur. Ayrıca puan tabanlı sistemin Tier 2 General ve Tier 4 General altında UKVI lisansına sahibiz. 1991 yılında kurulan, akredite bir Cambridge English sınav merkezi ve Trinity College London öğretmen eğitim merkeziyiz. İlköğretimden ileri seviyeye kadar çeşitli dil ve mesleki eğitim kurslarının yanı sıra IELTS sınavına hazırlık kursları sunuyoruz. İki lokasyonumuz var: Reading, Berkshire ve Southampton, Hampshire

Eurospeak, Erasmus+ programında çok aktiftir. Ağırlıklı olarak gençlik ve yetişkin eğitimi alanına odaklandık ve KA2 projelerinde ortaklık kurduk. Proje yönetim ekibimiz aşağıdaki konularda projeler teslim etmiştir:

Dil öğrenme/dilbilimi, finansal okuryazarlık, mesleki ve eğitsel eğitim (MEÖ), Kültürlerarası anlayış ve iletişim, dijital beceriler ve e-öğrenme, psikoloji ve ruh sağlığı, Göçmenlerin entegrasyonu, sosyal uyum, çevresel sürdürülebilirlik, kültürel miras ve girişimcilik, özellikle gençlerde.

İnternet : www.eurospeak.ac.uk

Layer 1